15/09/2022

Phần mềm quản lý bệnh án điện tử EMR

Phần mềm quản lý bệnh án điện tử EMR
 • Dành cho Bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh, công suất xử lý tối thiểu: 1.400.000 hồ sơ bệnh án/năm
 • Năng lực quản lý, lưu trữ tối thiểu: 10 năm.
 • Đáp ứng tiêu chí phần mềm EMR theo Thông tư 54/2017/TT-BYT mức độ Nâng cao.
 • Dịch vụ cài đặt, tích hợp (PACS; hệ thống khác) và đào tạo: Có.
 • Bảo hành: trong thời hạn bản quyền.
15/09/2022

Phần mềm lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh PACS dành cho Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh

Phần mềm lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh PACS cho bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh
 • Công suất xử lý tối thiểu: 700.000 ca/năm.
 • Năng lực quản lý, lưu trữ tối thiểu: 10 năm.
 • Đáp ứng tiêu chí phần mềm RIS-PACS theo Thông tư 54/2017/TT-BYT mức độ Nâng cao.
 • Dịch vụ cài đặt, tích hợp (HIS; EMR; hệ thống khác) và đào tạo: Có.
 • Đáp ứng loại máy: CT (Cắt lớp vi tính); MRI (Cộng hưởng từ); X-RAY (DR,CR, Mamo, Panorama, Mobile,..); PET/CT, PET; OP (Nhãn khoa); US (Siêu âm); Máy đo mật độ xương; Nội soi; ECG (Điện tim); EEG (Điện não); Máy đo chức năng cơ; Máy đo chức năng phổi; Máy siêu âm doppler xuyên sọ; Máy đo sơ vữa động mạch.
15/09/2022

Phần mềm quản lý bệnh viện thông minh

Phần mềm quản lý bệnh viện thông minh
 • Dành cho Bệnh viện Đa khoa cấp khu vực, công suất xử lý tối thiểu: 700.000 hồ sơ bệnh án/năm.
 • Năng lực quản lý, lưu trữ tối thiểu: 10 năm.
 • Đáp ứng tiêu chí phần mềm HIS-LIS-EMR theo Thông tư 54/2017/TT-BYT mức độ Nâng cao.
 • Dịch vụ cài đặt, tích hợp (PACS; hệ thống khác) và đào tạo: Có.
15/09/2022

Phần mềm lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh PACS cho Bệnh viện đa khoa cấp khu vực

Phần mềm lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh PACS cho bệnh viện Đa khoa cấp khu vực
 • Công suất xử lý tối thiểu: 250.000 ca/năm.
 • Năng lực quản lý, lưu trữ tối thiểu: 10 năm.
 • Đáp ứng tiêu chí phần mềm RIS-PACS theo Thông tư 54/2017/TT-BYT mức độ Nâng cao.
 • Dịch vụ cài đặt, tích hợp (HIS;EMR; hệ thống khác) và đào tạo: Có.
 • Đáp ứng loại máy chụp: CT (Cắt lớp vi tính); MRI (Cộng hưởng từ); X-RAY (X-Quang DR,CR, Mobile,..); US (Siêu âm)