17/09/2019

Image Processing Engineer

iTech Solution tuyển dụng vị trí Image Processing Engineer
  • Mức lương đến 30 triệu VND
  • Trình độ học vấn và chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ chuyên ngành CNTT
  • Có kinh nghiệm nghiên cứu và lập trình các thuật toán Xử lý ảnh và Nhận dạng ảnh
  • Có khả năng đọc, hiểu và implement lại các thuật toán được mô tả trong các bài báo khoa học về Xử lý ảnh và Nhận diện ảnh
  • Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc với Hình Ảnh Y Tế
28/08/2019

Ứng dụng chẩn đoán hình ảnh từ xa Ipacs Telerad

Ngoài chia sẻ hình ảnh y tế để bác sĩ chẩn đoán bệnh từ xa, ứng dụng Ipacs Telerad quản lý, lưu trữ dữ liệu y […]
06/07/2019

Chăm Sóc Y Tế Trong Thời 4.0

Các cuộc cách mạng đồng thời về sinh học và công nghệ, đặc biệt là khoa học máy tính đã tạo ra các thiết bị mới, […]