30/03/2019

ReactJS Developer

iTech Solution tuyển dụng một số vị trí ReactJS Developer:
  • Mức lương từ 10 triệu - 20 triệu VND
  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm với ReactJS
  • Nắm vững kiến thức HTML5, CSS3, Javascript
  • Làm việc tốt với các framework cơ bản (bootstrap, jquery)
  • Có kiến thức tốt về Redux, React Redux, Redux Saga