30/09/2022

ReactJS Developer

iTech Solution tuyển dụng vị trí ReactJS Developer:
  • Mức lương từ 10 triệu - 25 triệu VND
  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm với ReactJS
  • Nắm vững kiến thức HTML5, CSS3, Javascript
  • Làm việc tốt với:HTTP, API, REST, JSON, unit test, XSS, CSRF, sync vs. async, promise, immutability, pure function )
  • Có kiến thức tốt về Redux, React Redux, Redux Saga, ReduxForm