SẢN PHẨM CỦA ITECH SOLUTION

Hãy khám phá hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ thông tin của iTech Solution

KHÁCH HÀNG


 

  HSI CORP

Công ty Cổ phần Đầu tư Giải pháp y tế (HSI) thành lập vào năm 2010 là một đơn vị chuyên tư vấn, cung cấp các gói giải pháp đầu tư cho bệnh viện, phòng khám và thực hiện các dự án xã hội hóa y tế trên phạm vi toàn quốc.