Tuyển dụng

17/09/2019

Image Processing Engineer

iTech Solution tuyển dụng vị trí Image Processing Engineer
 • Mức lương đến 30 triệu VND
 • Trình độ học vấn và chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ chuyên ngành CNTT
 • Có kinh nghiệm nghiên cứu và lập trình các thuật toán Xử lý ảnh và Nhận dạng ảnh
 • Có khả năng đọc, hiểu và implement lại các thuật toán được mô tả trong các bài báo khoa học về Xử lý ảnh và Nhận diện ảnh
 • Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc với Hình Ảnh Y Tế
09/09/2019

Business Analyst / Product Owner

iTech Solution tuyển dụng vị trí Business Analyst / Product Owner:
 • Mức lương từ 10 triệu - 20 triệu VND
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí Product Owner hoặc Business Analysis
 • Có góc nhìn và tư duy về sản phẩm và thị trường; am hiểu các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực phần mềm y tế.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập báo cáo, giải quyết vấn đề tốt.
 • Có kinh nghiệm tư vấn các giải pháp cho hệ thống bệnh viện (HIS, RIS, LIS, PACS) là một lợi thế.
07/04/2019

Java Developer

iTech Solution tuyển dụng vị trí Java Developer
 • Mức lương từ 10 triệu - 25 triệu VND
 • Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ java (java web) từ tối thiểu 1 năm
 • Nắm chắc java core, Spring MVC, Spring Boot. Design pattern. Xử lý logic
 • Có kinh nghiệm về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgres, MongoDB
 • Sử dụng thành thạo version control systems: GIT
30/03/2019

ReactJS Developer

iTech Solution tuyển dụng một số vị trí ReactJS Developer:
 • Mức lương từ 8 triệu - 25 triệu VND
 • Tối thiểu 0,5 năm kinh nghiệm với ReactJS
 • Nắm vững kiến thức HTML5, CSS3, Javascript
 • Làm việc tốt với các framework cơ bản (bootstrap, jquery)
 • Có kiến thức tốt về Redux, React Redux, Redux Saga, ReduxForm