java developer

07/04/2019

Java Developer

iTech Solution tuyển dụng vị trí Java Developer
  • Mức lương từ 10 triệu - 25 triệu VND
  • Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ java (java web) từ tối thiểu 1 năm
  • Nắm chắc java core, Spring MVC, Spring Boot. Design pattern. Xử lý logic
  • Có kinh nghiệm về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgres, MongoDB
  • Sử dụng thành thạo version control systems: GIT